Rozwiązania zmniejszające zawartość sodu

Grupa C&P stworzyła rozwiązania spożywcze, które obniżają poziom soli i
zawartość sodu w różnych produktach.

Sól Saprona

Roztwór wodny NaCl do redukcji sodu i soli do 70% s.